ارسال کالا به وسیله پست صورت می گیرد و بسته به وزن کالا قیمت آن متغیر است. در صورت موجود بودن کالا ، دو الی سه روز زمان تحویل آن خواهد بود.